FAWAG S.A. - wagi samochodowe, pomostowe, automatyczne i laboratoryjne

Historia

Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. są firmą o ponad 135-letniej tradycji, jednym z najstarszych producentów wag w Europie. Pierwsza fabryka wag powstała w Lublinie w 1879r. Założycielem firmy był Wilhelm Hess, Czech z pochodzenia. Zapotrzebowanie na wagi było tak duże, że w 1908 roku powstała druga fabryka wag Piotra Księżyckiego, a w 1932 roku firma Jarosława Caudra. Konkurencja sprawiła, że produkowane wówczas wyroby cechowały się najwyższymi parametrami technicznymi.

W 1951r. z połączenia trzech przedwojennych zakładów produkujących wagi mechaniczne:

Fabryki Wag W.Hess Spółka z o.o.
Fabryki Wag „IDEAL”
Fabryki Wag J.Caudra

powstało przedsiębiorstwo państwowe Lubelskie Fabryki Wag.

Przejmując tradycję swoich założycieli, Lubelskie Fabryki Wag przejęły również dbałość o ciągłe ulepszanie wyrobów, ich wysoką jakość oraz estetykę wykonania.

Działalność Spółki FAWAG to produkcja wag, urządzeń ważących, wyposażenia do wag, jak również działalność handlowa w zakresie związanym z prowadzoną działalnością. Produkty firmy to ponad 100 różnego rodzaju wyrobów wagowych umożliwiających pomiar masy w bardzo szerokim zakresie ważenia. Oferta obejmuje również urządzenia współpracujące z wagami takie jak mierniki, przenośniki, podajniki, zbiorniki zasypowe oraz konstrukcje wykonywane na indywidualne zamówienie klientów. Wraz z rozwojem nowych technologii, firma wykonuje także systemy automatyki przemysłowej oraz oprogramowanie integrujące.

Spółka posiada liczne certyfikaty wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie oraz Czeski Instytut Metrologiczny. Są one kluczowym atutem we wprowadzaniu przez Spółkę wyrobów na rynek. W 1999 roku, jako pierwsza firma wagarska, "FAWAG" S.A. wprowadził system zapewnienia jakości ISO 9001, a w 2002 roku uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami OIML (Międzynarodowej Organizacji Metrologicznej) dla typoszeregu wag TP 1 kg – 6000 kg. Obecnie wyroby Lubelskich Fabryk Wag "FAWAG" S.A. posiadają europejskie zatwierdzenia typu WE. 

 Najważniejsze daty z najnowszej historii Lubelskich Fabryk Wag "FAWAG" S.A.

 • 1989r. rozpoczęcie współpracy z hiszpańską firmą „Campesa” S.A. wprowadzenie do produkcji wag elektronicznych,
 • 1996r. przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG” S.A.,
 • 1996r. wdrożenie do produkcji elektronicznych wag pomostowych z opracowanym w „FAWAG” układem pomiarowym,
 • 1997r. pozyskanie inwestora strategicznego – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Spółka z o.o. w wyniku przetargu ogłoszonego przez Ministra Skarbu,
 • 1997r. wdrożenie do produkcji pierwszej w Polsce wagi kalkulacyjnej,
 • 1998r. emisja 70.000 akcji przez Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe (LTK),
 • 1999r. otrzymanie certyfikatu CERT TÜV potwierdzającego wprowadzenie i stosowanie systemu zapewnienia jakości ISO 9001,
 • 27 marca 2002r. przedłużenie certyfikatu CERT TÜV według wymagań normy ISO 9001:2000,
 • październik 2002r.  Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o. (LTK) połączyło się z Lubelskim Towarzystwem Ziemskim Sp. z o.o. i przyjęło nazwę „FS-INVEST” Sp. z o.o., a następnie 06.01.2003 na „INWEST-FS” Sp. z o.o.,
 • 29 listopada 2002r. firma otrzymała certyfikat zgodności z wymaganiami OIML (Międzynarodowej Organizacji Metrologii) na typoszereg wag TP (od 1 kg do 6000 kg),
 • 2004r. uzyskanie europejskich zatwierdzeń typu WE,
 • 30.06.2005r. wyróżnienie w konkursie Wojewódzki Lider Biznesu,
 • 26.01.2006r. uzyskanie Certyfikatu Zatwierdzenia Systemu Jakości Produkcji wydanego przez CMI w Brnie (Czechy), który upoważnia od samodzielnego sprawdzania zgodności WE,
 • 10.10.2006r. podpisanie umowy o współpracy z firmą Sartorius i wprowadzenie do oferty wag analitycznych i laboratoryjnych,
 • listopad 2011r.  jedynym akcjonariuszem "FAWAG" S.A., posiadającym 100% akcji staje się FS Holding S.A. w Lublinie
 • lipiec 2012r. wprowadzenie do oferty przemysłowych wag dynamicznych
 • wrzesień 2014r. jedynym akcjonariuszem "FAWAG" S.A., posiadającym 100% akcji staje się POSNET POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie