FAWAG S.A. - wagi samochodowe, pomostowe, automatyczne i laboratoryjne

Polityka jakości

Lubelskich Fabryk Wag „FAWAG” S.A.

Naszym celem jest zapewnienie firmie silnej i stabilnej pozycji rynkowej jako godnego zaufania producenta wag. Strategia naszej firmy ukierunkowana jest na sprzedaż własnych rozwiązań, wynikających z ponad 135 lat doświadczenia w produkcji wag.

Cele te realizujemy poprzez:

Systematyczne wdrażanie polityki jakości
- rozwijanie systemu jakości –poprzez analizę jego efektywności i skuteczności oraz ciągłe doskonalenie
- planowanie, tworzenie, doskonalenie i dokumentowanie przejrzystych procedur postępowania przy realizacji działań jakościowych

Ukierunkowanie na klienta
- wdrażanie na rynek wagarski innowacyjnych produktów i rozwiązań, dostosowanych do potrzeb klientów oraz zgodnych z obowiązującym prawem
- sprzedaż produktów o niezawodnym działaniu, wykonanych z materiałów i półfabrykatów o wysokim poziomie jakości
- zapobieganie powstawaniu wyrobów i usług nie spełniających wymagań
- rozwój przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie procesu produkcyjnego
- rozbudowę kanału dystrybucyjnego
- wprowadzenie zmian organizacyjnych w zakresie realizacji procesów produkcyjnych celem polepszania jakości wyrobów i usług

· Doskonalenie personelu
- udział wszystkich pracowników Spółki w realizacji polityki jakościowej,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności pracowników za jakość wykonywanej pracy
- podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie ich obowiązków.

Pragniemy, by znak firmowy FAWAG S.A. był dla klienta zawsze gwarancją jakości i niezawodności naszych wyrobów. Natomiast utrzymanie wiodącej pozycji na rynku producentów urządzeń ważących było postrzegane jako miara sukcesu Spółki oraz źródło satysfakcji właścicieli, klientów i jej pracowników.

 

Lublin 21.03.2016r.