FAWAG S.A. - wagi samochodowe, pomostowe, automatyczne i laboratoryjne

Wagi specjalne

Wagi automatyczne porcjujące


1. Charakterystyka wagi

Waga automatyczna porcjująca - waga automatyczna napełniająca pojemnik przewidzianą i potencjalnie stałą masą produktu pozostającego luzem.

Wagi automatyczne produkowane przez "FAWAG" S.A. posiadają Certyfikat Badania Typu WE Nr PL 08 009/MI-006 i mogą być legalizowane.waga_automatyczna_2009_1660

Przeznaczone są do odważania następujących produktów: 

 • materiały stosowane w budownictwie (kleje, cement, wapno itp.);

 • surowce w przemyśle rolno-spożywczym (zboża, kasze, mąka, cukier, sól, itp.);

 • materiały stosowane w przemyśle chemicznym (substancje chemiczne, nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne itp.);

 • inne materiały sypkie;

 • ciecze.

Wagi automatyczne porcjujące pozwalają na automatyczne odważanie porcji materiału o zaprogramowanej wartości masy; jest to pomiar netto porcji surowca. Możliwe jest porcjowanie max 2 składników w jednej porcji.

W zależności od właściwości i parametrów materiału odważanego stosuje się różne typy podajników:

 • ślimakowe – dla surowców pylistych,

 • taśmowe – dla materiałów ziarnistych, granulowanych, piasku itp.,

 • wibracyjne – dla surowców, które mogą sklejać się lub zbrylać,

 • grawitacyjne.

waga_porcjujca_slimak_2_500

Proces dozowania odbywa się dwustopniowo. Pierwsza faza to dozowanie szybkie, dużą strugą, natomiast druga faza tzw. dosypywanie to dozowanie dokładne małą strugą. Zastosowanie tego typu dozowania pozwala osiągnąć duże wydajności i dobrą dokładność odważanej porcji.

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz wymogów procesu technologicznego odważanie odbywa się w:

 • zbiorniku wagowym;
 • opakowaniu wg wymagań klientów np.:
 •  workach otwartych lub workach typu big-bag;
 •  kartonach, beczkach.

Wagi AP posiadają funkcje sterujące niezbędne dla wagi automatycznej porcjującej, dzięki którym możliwe jest sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, wykonawczymi, współpracującymi z wagą. Dzięki temu możliwe jest:

 • zaprogramowanie do 10 receptur;

 • podawanie materiału z dwoma prędkościami;

 • podawanie porcji składającej się maksymalnie z dwóch składników;

 • ustawienie do 999 porcji w cyklu automatycznym;

 • rejestracja wyników pomiaru na komputerze PC (numer receptury, ilość ustawionych porcji w cyklu automatycznym, aktualny numer receptury, masa porcji, masy składników, czas pomiaru);

 • wykonanie korekcji ręcznie lub automatycznie;

 • funkcja testu prawidłowości działania wejść i wyjść;

 • ustawienia sygnałów sterujących na dowolne wyjście lub wejście;

 • zabezpieczenie hasłem ustawień sterownika.

   

2. Podstawowe funkcje wagi AP

 • ważenie;
 • tarowanie;

 • blokada tary;

 • podgląd masy brutto;

 • automatyczne zerowanie masy pustego zbiornika;

 • filtrowanie pomiarów;

 • wyjście RS232C i RS485 (do komputera). 

   

3. Charakterystyka techniczna 

Nośności wag

30 000 > Max > 2 kg

Zakres temperatury pracy

od -10°C do +40°C

Zasilanie

230 V AC/ 50Hz

Max ilość porcji ustawiana w jednym cyklu odważeń

999

Dane możliwe do zarejestrowania na komputerze

numer receptury, ilość ustawionych porcji w cyklu, aktualny numer receptury, masa porcji, czas pomiaru, masy składników

Ilość działek

max 3000

Klasy dokładności wag

X(0,5); X(1); X(2)

Maksymalne dopuszczalne odchylenie każdej porcji od średniej z tych porcji np. dla wag klasy X (1)
w zależności od masy porcji M– wynosi:

M≤ 50g - do=7,2%

50g<M≤ 100g - do=3,6g

100g<M≤ 200g -do=3,6%

200g<M≤ 300g - do=7,2g

300g<M≤ 500g - do=2,4%

500g<M≤ 1000g - do=12g

1000g<M≤ 10000g - do=1,2%

10000g<M≤ 15000 - do=120g

15000g

Minimalna masa porcji Mmin [g]; np. dla klasyX(1) w zależności od wartości działki wagi d[g] wynosi

d=1g - Min =11g

d=2g - Min =22g

d=5g - Min =110g

d=10g - Min =330g

d=20g - Min =1340g

d=50g - Min =3350g

d=100g - Min =6700g

d=200g - Min =20000g

d ≥ 500g - Min =100d