FAWAG S.A. - wagi samochodowe, pomostowe, automatyczne i laboratoryjne

Wagi specjalne

Wagi do kontroli towarów paczkowanych


Program KPP4

Program KPP4 powstał w celu zautomatyzowania i uproszczenia systemów kontroli produktów paczkowanych zarówno wewnętrznych jak i zgodnych z ustawa o towarach paczkowanych z dn. 6 września 2001 roku.

Schemat systemu:

 

untitled_7_600

 

System składa się z:

•  sieci wag z terminalami ZOT-4;
•  komputera zarządzającego siecią poprzez RS-485;
•  programu komputerowego KPP4;
•  konwertera RS485 / 232 (opcjonalnie);
•  wskaźników sygnalizujących zakres Minimum / Maksimum (opcjonalnie).

Komputer z programem KPP4 pracuje jako serwer zarządzający pracą terminali. Dane z terminali są rejestrowane na bieżąco w komputerze, a informacje o przebiegu kontroli przesyłane są z programu komputerowego na wyświetlacz terminala. Jest to możliwe dzięki ciągłej dwustronnej wymianie informacji pomiędzy terminalem i komputerem. Wszelkie komunikaty odnośnie przebiegu kontroli przekazywane są na wyświetlacz terminala.

Raporty z przeprowadzonych kontroli są zapisywane w bazie danych programu z możliwością wydruku automatycznego po zakończeniu kontroli oraz ponownego wydruku wcześniej zapisanych danych.

 

kpp4pomiar_405

 

Okno rejestracji pomiarów

•  Okno wyświetla szczegółowe informacje o stanie i przebiegu kontroli; 
•  Zapisane pomiary mogą być prezentowane w postaci wykresu lub tabeli ze szczegółami; 
•  Wyniki negatywne oraz uwagi są prezentowane w postaci czytelnych ikon i napisów w wyróżniających kolorach; 
•  Po zakończeniu rejestracji jest drukowany i zapisywany w bazie danych raport z wynikiem kontroli.

 Przykładowy raport z kontroli

kpp4raport_425

Przykładowy raport z kontroli

kpp4lista_425

Przykładowa lista pomiarów

Terminal może współpracować z zewnętrznym układem sygnalizującym np. diodami świecącymi, czy aktualne wskazanie wagi mieści się w granicach Minimum - Maksimum.

Program może być w bardzo szerokim zakresie zmodyfikowany i dostosowany do indywidualnych wymagań klientów. Ewentualna wycena modyfikacji wymaga wcześniejszych uzgodnień.